Kei Heep Past Students' Association ";

images/KH_Banner_v2.jpg
歷年基協通訊及週年特刊


1963-64

1964-65

1965-66

1966-67

1967-68

1968-69

1969-70

1970-71

1971-72

1972-73
十週年特刊

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1963-78
十五週年特刊

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1963-83
二十週年特刊

1983-84

1984-85

1987-88

三十週年特

四十週年特


地址:九龍黃大仙東頭村道161號 電話:(852) 2320 4557 傳真: (852) 2325 1715 電郵:alumni@keiheep.edu.hk
基協校友會(1966年創立) © 2004(初版) 2007(再版) 2014(現版)版權所有不得轉載